Principy

 

Tým zaměstnanců Domova U Anežky se shodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů:

 

 • dodržování a ochrany práv a vůle klientů,
 • individuálního a partnerského přístupu ke klientům,
   
 • profesionálního přístupu zaměstnanců,
 • spolupráce s rodinou,
 • podporování soběstačnosti,
 • začleňování do společenského prostředí,
 • týmové spolupráce zaměstnanců
   

  

 

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DOMOVA U ANEŽKY

zima1.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 zima2jpg.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

zima3.jpg 

clen_certifikace.gif