Nejčastější dotazy

 

 • JAK SE K VÁM MOHU DOSTAT?

 Domov U Anežky má dvě střediska:

 

Luštěnice - Nová 303, 294 42  Luštěnice

Směrem od Nymburka po silnici I. třídy 38, první odbočkou vlevo, stejně směrem od Mladé Boleslavi jen poslední odbočkou v obci vpravo

 

 

Benátky nad Jizerou - náměstí 17. listopadu 703, 294 71  Benátky nad Jizerou

Směrem Praha i Mladá Boleslav - sjezd z dálnice R10 exitem 27

 

 

 • MOHU SI S SEBOU VZÍT NĚJAKÉ ZVÍŘE?

Ano, můžete. Samozřejmě to má jistá pravidla a jde především o menší zvířata, jako jsou rybičky či andulky, o které jste schopni se sami starat. Pokud si s sebou chcete vzít svého zvířecího přítele, domluvte se s námi, budeme se Vám snažit vyjít vstříc.

 

 • CO SI VZÍT SEBOU DO DOMOVA?

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ PŘI NÁSTUPU

 

 • MOHU SI S SEBOU VZÍT SVŮJ NÁBYTEK, POPŘÍPADĚ KOBEREC, KYTKY apod.?

Samozřejmě, vždyť jste u nás doma. Ve dvoulůžkovém pokoji nejde mít svůj nábytek, pokud ho nesdílejí manželé, ale v jednolůžkovém pokoji je žádoucí mít svůj nábytek. V každém případě je dobré se obklopit věcmi, na které jste byli zvyklí u Vás doma, to je oblíbené křeslo, květiny, dečky, dekorativní předměty, obrazy a také si vezměte fotografie.

 

 • KDY JSOU NÁVŠTĚVY?

Návštěvy u nás nejsou omezeny. Nejčastěji jsou využívány mezi 9:00 až 20:00 hodinou, návštěvy nesmí rušit spolubydlící. Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji je nutno si domluvit se spolubydlícím, ale je možné se setkat s návštěvou i v jiných příjemných místech našeho domova. K nám může na návštěvu i pes, ale je třeba, aby měl náhubek a ve dvoulůžkovém pokoji je třeba opět souhlas spolubydlícího.

 

 • KDYŽ ZA MNOU NĚKDO PŘIJEDE NA NÁVŠTĚVU, MŮŽE V DOMOVĚ NĚKDE PŘESPAT?

Návštěvy v Domově U Anežky nejsou časově omezeny, klienti mohou návštěvy přijímat bez omezení, nejvíce využívaný čas návštěv je od 9:00 do 20:00 hodin. Návštěvy na dvoulůžkových a třílůžkových  pokojích mohou být pouze se souhlasem spolubydlících.

V Domově U Anežky mohou návštěvy přespat v hostinském pokoji v obou střediscích, ale v takovém případě je potřeba si přespání předem telefonicky domluvit u sociálních pracovnic.

 

 • JAKÉ JSOU ÚŘEDNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC?

Sociální pracovnice na obou našich střediscích mají úřední hodiny každý všední den v týdnu od sedmi do půl čtvrté. Samozřejmě jsme vám schopni vyjít vstříc, pokud ale můžete, respektujte pracovní dobu našich pracovnic.

 

 • KTERÉ SLUŽBY LÉKAŘŮ DOMOV ZAJIŠŤUJE?

Domov U Anežky, středisko Luštěnice zajišťuje služby těchto lékařů:

MUDr. Michal Vajda - smluvní lékař (MEDICA SEVER s.r.o. - ordinace praktického lékařství)

MUDr. Stegerová Martina - psychiatr
MUDr. Fričová Pavlína - rehabilitační lékař (předepisování kompenzačních pomůcek)

Domov U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou zajišťuje služby těchto lékařů:

MUDr. Michal Vajda - smluvní lékař (MEDICA SEVER s.r.o. - ordinace praktického lékařství)

MUDr. Stegerová Martina - psychiatr
MUDr. Fričová Pavlína - rehabilitační lékař (předepisování kompenzačních pomůcek)

 

 • JAKÉ JSOU ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ, U KTERÝCH DOMOV SLUŽBY ZAJIŠŤUJE?
Domov U Anežky, středisko Luštěnice
MUDr. Natalyia Sedlyaková - vždy ve čtvrtek od 08,00 hod.
MUDr. Stegerová Martina - 1x za 2 měsíce, vždy po domluvě
MUDr. Fričová Pavlína - 1x za 3 měsíce, vždy po domluvě
 
Domov u Anežky, středisko Benátky nad Jizerou
MUDr. Natalyia Sedlyaková - vždy ve čtvrtek od 12,30 hod.
MUDr. Stegerová Martina - 1x za měsíc, vždy po domluvě
MUDr. Fričová Pavlína - 1x za 3 měsíce, vždy po domluvě

Mimo tuto dobu je lékařská péče zajišťována na zavolání smluvního lékaře a v akutních případech RZP (rychlá záchranná služba).

 

 • JAK JE TO SE ZUBNÍM LÉKAŘEM?

Domov U Anežky zubního lékaře nezajišťuje, je potřeba si ponechat svého dosavadního lékaře.

 

 • JE NĚJAKÝ ČAS, DOKDY MUSÍM BÝT ZPĚT V DOMOVĚ?

Náš domov je otevřený, můžete pobývat mimo domov, jak chcete. Je ale důležité, abyste oznámili svůj pravděpodobný návrat službu konajícímu personálu, i ráno ve dvě hodiny Vám rádi otevřou, pokud nebudete chtít klíče od domova. Informaci o délce Vašeho pobytu mimo domov potřebujeme k tomu, abychom Vám za nepřítomné dny vrátili peníze za neodebranou stravu a abychom Vás nehledali.

 

 • POKUD CHCI DÁT DOMOVU SPONZORSKÝ DAR, JAK TO MÁM UDĚLAT?

Sponzorské dary samozřejmě neodmítáme. Neslouží však k přednostnímu přijetí do domova, ani Vás nijak nezvýhodňují. Jsme však rádi, když jste s naší službou spokojeni a když je sponzorský dar určen na aktivizaci klientů či na nákup zařízení, na které se nám v této ekonomicky těžké době nedostávají finanční prostředky.

Pokud máte zájem sponzorovat náš domov, sepíšeme s Vámi Darovací smlouvu a sami si určíte účel, na který finanční prostředky budou určeny.

Můžete kontaktovat ředitele Domova U Anežky, tel: 724 046 715.

 

 • KOLIK BUDU PLATIT ZA SLUŽBY A ZA JAKÉ?

Záleží na tom, kolika lůžkový pokoj si vyberete a jaký druh stravy budete odebírat.
Konkrétní ceník naleznete na liště Informace pro zájemce o službu - ceník.
Úhrada se skládá z platby za stravu, pobyt, praní prádla, úklid a aktivizační činnosti. Ošetřovatelská péče se hradí z příspěvku na péči, který je klientovi přiznán příslušným Úřadem práce.

 

 • JE V DOMOVĚ K DISPOZICI KADEŘNÍK A PEDIKŮRA?

Ano, obojí zajišťují soukromí poskytovatelé.

 

 • DÁVÁ DOMOV NĚJAKÉ MOŽNOSTI TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU?

Ano. Kromě pravidelných týdenních aktivit, které pro klienty připravují speciálně vyškolení aktivizační pracovníci, jsou klientům k dispozici volně přístupné dílny a klubovny. Dále se konají pravidelné akce jako taneční zábavy, společné opékání buřtů, koncerty, návštěvy známých osobností apod.

 

 • KDO JE KLÍČOVÝ PRACOVNÍK A PROČ SE MNE PTÁ NA TOLIK VĚCÍ?

V našem domově se ke každému klientovi přistupuje individuálně, ptáme se na jeho potřeby, přání, domlouváme se na způsobu poskytování služby. Co klient zvládá sám, si sám také dělá, pouze s naší podporou.

Jestliže chceme službu "ušít na míru" právě Vám (Vašemu blízkému), musí se klíčový pracovník na všechny věci přeptat samotného klienta nebo rodinných příslušníků. Proto také chceme, aby se při žádosti sepsal Příběh klienta, to znamená jeho životní záležitosti týkající se jeho práce, zálib, zvlášností, co mu dělá radost, co naopak rád nemá a podobně.

Prostě plánování služby je složitý proces a je potřeba mu věnovat hodně času, aby služba opravdu pomohla naplnit představy a přání klienta přesně podle jeho potřeb.

 

 • V ČEM SE LIŠÍ LDN, DOMOV PRO SENIORY A SOCIÁLNÍ LŮŽKA VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ?

Hlavní rozdíl je v poskytovateli a službách, které nabízejí. Velmi zjednodušeně se dá říci toto:

LDN a sociální lůžka ve zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zdravotnickými organizacemi, řídí se jinými zákony než sociální služby a jde především o službu pro pacienty (!), kteří potřebují zdravotnickou péči, která již není akutní, ale nejsou schopni se vrátit do běžného prostředí kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nebo čekají na sociální služby. Většinou jsou časově omezeny.

Domov pro seniory je sociální služba. Jejím hlavním cílem je poskytovat klientům (!) takovou péči a podporu, aby se služba co nejvíce podobala životu doma. Smlouva o poskytování služby se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou.

 

 • JAK MÁM VYPLNIT ŽÁDOST?

Žádost je možné získat na těchto webových stránkách, přímo v domově nebo vám ji můžeme zaslat e-mailem.

Důležité je vyplnit jméno a příjmení, adresu místa, kde se momentálně nacházíte (LDN, nemocnice, u dětí apod.) a všechny příslušné kolonky týkající se toho, co zvládnete sám/sama, s čím vám někdo pomáhá. Nezapomeňte na vyjádření Vašeho ošetřujícího lékaře.

Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici, která Vám ráda se žádostí pomůže.

 

 • JAK DLOUHO OD PODÁNÍ ŽÁDOSTI TRVÁ, NEŽ SE K VÁM DOSTANU?

Na tuto otázku neexistuje žádná přesná odpověď. Naše snaha je v maximálně možné míře zachovat co nejvyšší míru samostatnosti našich klientů. Záleží na několika kritériích: zdravotní stav, sociální podmínky, zda jste ze Středočeského kraje apod. Ke každé žádosti přistupujeme individuálně. Komunikujeme aktivně se všemi zájemci a snažíme se vyjít vstříc těm nejpotřebnějším.

Pokud trváte na ubytování v jednolůžkovém pokoji, budete pravděpodobně čekat o něco déle, protože těchto pokojů je méně a je o ně velký zájem.

 

 • JAK V PRÁDELNĚ POZNAJÍ, ŽE PRÁDLO JE MOJE?

Již před přijetím do domova je klientům doporučeno označit si své prádlo jménem (na přišitém tkalounu, na skrytém místě).

Pokud klient nemá při nástupu své prádlo označené, prádlo mu označí personál domova (na přišitém tkalounu, na skrytém místě).

Pokud během pobytu přinese rodina klientovi nové prádlo, je nutné ho vždy dát personálu k označení.

 

 • JAK SE DOZVÍM, CO BUDE K OBĚDU?

Aktivizační pracovnice jeden den v týdnu roznášejí klientům jídelní lístky s možností výběru ze dvou jídel.

Jídelní lístek je také umístěn na nástěnce na jídelně a na nástěnkách na chodbách domova a je psán velkým písmem, aby se dal přečíst i bez brýlí. Jídelníčky jsou i na webových stránkách domova.

 

 • KDYŽ SI BUDU CHTÍT NĚCO NAKOUPIT, JAKÉ MÁM MOŽNOSTI?

V Domově U Anežky ve středisku Luštěnice si můžete nakoupit v kiosku, který je otevřený každý všední den a ve středisku Benátky nad Jizerou si můžete nakoupit v kavárně, která je otevřena každý všední den. Můžete si zde nakoupit např. hygienické potřeby, pití, sladkosti, nanuky.

Je zde možnost 1x týdně objednat chlebíčky, zákusky, pečivo.

Klientům, kteří si nemohou sami nakoupit, nákupy zajišťuje aktivizační pracovnice nebo rodina klienta.

Pokud si klient přeje zboží, které není v nabídce kiosku nebo kavárny, má možnost si nakoupit v místním obchodě. Jestliže klient sám nezvládne návštěvu obchodu, doprovodí ho aktivizační pracovnice.

 

 

 

zima1.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 zima2jpg.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

zima3.jpg 

clen_certifikace.gif