Informace pro zájemce o službu

 

Soubory ke stažení: 

 

Informace pro zájemce o službu

Žádost pro zájemce o službu

Kritéria vedení Evidence čekatelů

Smlouva o poskytování služby

Ceník sociálních služeb Domova U Anežky

Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově U Anežky (domovní řád)

Práva klientů v Domově U Anežky

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností

 

Sociální pracovnice středisko Luštěnice
tel: 733 736 483, e-mail: socialnil@domovuanezky.cz

Sociální pracovnice středisko Benátky n.J.
tel: 733 736 485, e-mail: socialnib@domovuanezky.cz

 

 

Zpráva o hospodaření a zpráva o činnosti zde ke stažení ve formátu pdf:

Zpráva o činnosti

 

stažený soubor.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 

 

Verze
pro
slabozraké

facebook[1].jpg

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

velikonce.jpg

clen_certifikace.gif