Informace pro zájemce o službu

 

Testovaní na Covid-19 při nástupu nových klientů 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

(výňatek z nařízení Ministerstva zdravotnictví)

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

 

Soubory ke stažení: 

 

Informace pro zájemce o službu

Bodové hodnocení pro příjem klientů

Žádost pro zájemce o službu

 

Kritéria vedení Evidence čekatelů

Smlouva o poskytování služby

Ceník sociálních služeb Domova U Anežky

Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově u Anežky (domovní řád)

Práva klientů v Domově U Anežky

Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností

 

 

Sociální pracovnice středisko Luštěnice
tel: 733 736 483, e-mail: socialnil@domovuanezky.cz

 

Sociální pracovnice středisko Benátky n.J.
tel: 733 736 485, e-mail: socialnib@domovuanezky.cz

 

 

zima1.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 zima2jpg.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

zima3.jpg 

clen_certifikace.gif