DOBROVOLNICTVÍ 

 

                   

 

"Nemůžete dát životu více dní,

ale můžete dát dnům více ze života." 


Je úžasné, jak jen maličkost, jakou je vlídné slovo, dokáže rozzářit celý den. Po návštěvě seniorů v nemocnici nebo pečovatelském domově budete mít o čem přemýšlet, ale hlavně si odnesete dobrý pocit. Někomu jste pomohli k úsměvu, ke šťastnějšímu dni. Možná se v tu chvíli  změní i Váš pohled na svět a na to, které lidské hodnoty jsou důležité. Někteří senioři nemají milující rodinu, která by o ně pečovala  i na sklonku jejich života, nemají se s kým podělit o své životní zkušenosti, nemají s kým sdílet radosti i strasti všedních dní. Od toho jsou tu dobrovolníci! Stačí krátká návštěva, někdy i pouhá hodina týdně, která ovšem pro seniory znamená hodně - více, než si vůbec dokážeme představit. Uvědomme si, že i my jednou zestárneme a že možná nastane den, kdy sami budeme netrpělivě vyhlížet z okna a hlídat čas, kdy za námi přijde "náš" dobrovolník, kdy se s ním budeme moci podělit o novinky v našem oblíbeném seriálu, nebo kdy nás vezme na krátkou procházku.

 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností jí vhodně podporuje a doplňuje.

 

Jak dobrovolník pomáhá?

  • pravidelné a nepravidelné aktivity skupinové č individuální

  • volnočasové aktivity – hraní spol. her, zpívání, předčítání, trénování paměti

  • popovídání si a vyslechnutí

  • doprovody, procházky

  • různé formy terapie – canisterapie, arteterapie, muzikoterapie

  • jednorázová pomoc při kulturních akcích

 

Co můžete očekávat?

  • Smysluplné vyplnění volného času

  • Navázání nových kontaktů

  • Získání nových zkušeností a dovedností

  • Pocit užitečnosti 

„Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.“ 

 

V případě, že Vás zaujala myšlenka dobrovolnictví, zbývá Vám trocha volného času a rádi byste jej využili ku prospěchu lidem, kteří to potřebují, neváhejte a kontaktujte naši koordinátorku dobrovolníků Domova U Anežky.

 

V případě zájmu kontaktujte: 

Ing. Aleš Vychodil

mobil: +420 724 046 715
e-mail: reditel@domovuanezky.czruky- děkuji.jpeg 

 

zima1.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 zima2jpg.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

zima3.jpg 

clen_certifikace.gif