Ukončení veřejné sbírky

 

Dne 1. 9. 2017 bylo ukončeno konání Veřejné sbírky Domova U Anežky (1. 9. 2015 – 1. 9. 2017). Účelem Veřejné sbírky bylo získání finančních prostředků: na dovybavení Domova U Anežky, nákup vybavení pro zahradní terapii, nákup výškově stavitelných van a pořízení systému VACURA-PRO – likvidace odpadu vakuováním.

Díky Vašim příspěvkům se povedlo vybrat 72.735,- Kč. Po rozvaze a diskusi v týmu jsme se rozhodli tyto získané finanční prostředky využít na nákup věci nejpotřebnější a to výškově stavitelné vany do střediska Luštěnice v závěru roku 2017. Myslíme, že klienti nejvíce ocení právě toto pomocné zařízení, které každodenně zkvalitní poskytovanou péči a zpříjemní život seniorů u nás v Domově. Všem, kteří do naší sbírky přispěli, chceme touto cestou velmi poděkovat.

Za nás i za klienty veliké díky!!!

 

 

podzim4.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 Foto podzim2.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

Foto podzim1.jpg 

clen_certifikace.gif