Organizace a podmínky návštěv klientů

Domova U Anežky v souvislosti s COVID-19

s účinností od 25. května 2020

 

 1. Pravidla návštěv Domova u Anežky:
 • Ředitel zařízení může s ohledem na provozní možnosti omezit nebo neumožnit návštěvu.
 • Je zajištěno dodržování provozního řádu daného pracoviště a návštěvních hodin denně od 13,00-16,00 hod.
 • Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy. Rezervaci návštěvy je nutno provést vzdálenou formou, a to přes elektronickou rezervaci – viz. odkaz níže. Ve výjimečných případech, pokud návštěvník nemá přístup k elektronické rezervaci, lze rezervovat termín návštěvy telefonicky přímo u sociální pracovnice na čísle uvedeném níže u rezervačního systému.
 • Koordinace návštěv je organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Délka návštěvy je stanovena na 60 minut. Je možno dohodnout individuálně úpravu doby návštěvy s pracovníky Domova u Anežky.
 • Odchod resp, opuštění areálu domova klientem i kráktodobé je zakázáno.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu dvě dospělé osoby na jednoho uživatele. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.
 • Navštěvující osobě musí být změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C, je návštěva zakázána.
 • Všechny návštěvy musí být registrovány - čas návštěvy, doba trvání, jméno osoby a kontaktní údaje (v souladu s podmínkami  GDPR).
 • Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení návštěvníka. V případě příznaků je návštěva zakázána.
 • Výjimky z pravidel jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné. Výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu.
 • Návštěvy pohybující se v zařízení musí mít nasazenou roušku, a při vstupu a odchodu z budovy  si musí vydezinfikovat ruce.
 • Časové či frekvenční omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.

 

 1. Prostory určené pro návštěvy:
 • Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích, případně k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
 • Návštěvy na dvoulůžkovém a více lůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou tak, aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.
 • Mezi klientem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.
 • V případě návštěvy ve vnitřních prostorách musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.
 • Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

 

 1. Elektronický rezervační systém
 • Rezervační systém je možné využít ihned, návštěvy klientů jsou možné od  25.5.2020.
 • Pro elektronickou rezervaci je nutné se přihlásit – přihlášení se provede po kliknutí na odkaz níže.
 • V rezervačním systému je nutné při rezervaci rozlišit návštěvu ve vnitřních nebo venkovních prostorách.
 • Změny v rezervaci mohou provádět pouze příslušné sociální pracovnice. Kontakty jsou uvedené pod odkazy.
 • V případě, že bude nutné zrušit návštěvu z důvodu změny situace u navštěvované osoby, bude informace poskytnuta zaměstnanci Domova u Anežky přímo osobám uvedených v registraci.

 

 • Rezervační systém pro středisko Luštěnice:

Kontaktní osoba: Bc. Denisa Mojžíšová Pýchová

Mobilní telefon: + 420 733 736 483         e-mail: socialnil@domovuanezky.cz

Možnost volat:  Po - Pá   od  8,00 - 15,00 hodin

 

- odkazy pro rezervaci:

https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Lustenice-venkovni
https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Lustenice-vnitrni

  

 

 • Rezervační systém pro středisko Benátky nad Jizerou:

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kubášková

Mobilní telefon: + 420 733 736 485          e-mail: socialnib@domovuanezky.cz

Možnost volat:  Po - Pá   od  8,00 - 15,00 hodin

 

- odkazy pro rezervaci:

https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky-venkovni
https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky-vnitrni
https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky-vnitrni-imobilni

 

 

zima1.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 zima2jpg.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

zima3.jpg 

clen_certifikace.gif