Návštěvy klientů od 22.prosince 2020

31. 12. 2020
Upřesňující informace k možnosti návštěv klientů a podmínky odchodu klientů mimo prostory domova

Konání návštěv v domově probíhá i nadále beze změn, tj, nutná rezervace a splnění podmínek dle nařízení vlády. Podmínky byly na našich webových stránkách uveřejněny dne 4.12.2020.
Na základě usnesení vlády se při každém odchodu klienta je uplatněn následující postup: 

vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel (Klient) bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
Na základě přijatých opatření zvažte pečlivě vycházky (opuštění prostor domova) našeho klienta, neboť umístění klienta po návratu do domova do oddělených prostor znamená vysokou psychickou zátěž pro tyto osoby.  
Děkuji za pochopení.

Ing. Aleš Vychodil 
 ředitel