Změna podmínek pro návštěvy klientů změna od 18. ledna 2021

09. 01. 2021

Změna v testování antigenními testy na Covid 19 při návštěvách

S účinností od 18.1.2021  nezajištujeme testování antigenními testy pro osoby, které přichází na návštěvu za klienty našeho domova. Z tohoto důvodu si osoba přicházející na návštěvu zajistí toto vyšetření na příslušných pracovištích a při vstupu do objektů Domova U Anežky se prokáže negativním výsledkem antigenního testu na Covid 19 ne starším 48 hodin.