Pokyny pro návštěvy od 1.června 2021

08. 06. 2021

Kontaktní osoby a rezervační systém:

 1.      Středisko Luštěnice      

         Návštěvy jsou povoleny 

           O možnosti uskutečnění návštěvy se informujte u zdravotní sestry na tel.: + 420 733 736 486 


           Kontaktní osoba:   sociální pracovnice -Bc. Mulačová Renata
           Tel. :    +420 603 580 084
           Email: Renata.Mulacova@domovuanezky.cz
Odkazy na elektronickou rezervaci: 

 -  https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Lustenice   

 

2.      Středisko Benátky nad Jizerou
     

  Návštěvy jsou povoleny 

                 Kontaktní osoba:       Mgr. Renata Kosová

                 Mob.: 733 736 485    email: socialnib@domovuanezky.cz

Odkazy na elektronickou rezervaci: 

https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky

 

Kontaktní osoby k podání informací o klientovi:

Informace o aktuálním zdravotním stavu klientů poskytnou sestry na telefonní číslech:

středisko Luštěnice: + 420 733 736 486 

středisko Benátky:    + 420 733 736 487

Maximální délka návštěvy: 60 minut

V rezervačním systému rezervujte 2x 30minut


DESATERO PRO NÁVŠTĚVY

1.     Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro návštěvy.
2.    Musíte mít test na Covid 19 – Antigenní test nebo PCR test, můžete si přinést vlastní výsledek, ne starší 48 hodin. Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
  •  Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou.
  • Byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží, že:

                     a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo

                    b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                     c)  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.


3.    Nemáte-li vlastní test, je Vaší povinností si tento test zajistit na veřejných odběrových místech,    Domov U Anežky nezajišťuje provádění antigenních testů pro návštěvníky domova. 
5.      Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu).
6.      Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
7.      Dodržujte prosím pokyny personálu – např. může být vyčleněna místnost pro návštěvy.
8.      Dodržujte prosím hygienická opatření, zejm. dezinfekci rukou a rozestupy.
 
 Aktualizované informace jsou průběžně vyvěšovány v oddíle "Nepřehlédněte - Důležitá upozornění"