Pokyny pro návštěvy od 1. 1. 2022

30. 12. 2021

ZMĚNA KONÁNÍ NÁVŠTĚV od 1. 1. 2022

1.    Návštěvy pouze PONDĚLÍ, STŘEDA, SOBOTA od 13 do 16 hodin.

2.    Max. dvě osoby za jedním klientem denně po dobu 30 minut.

3.    Čas pro návštěvu je nutno předem si rezervovat na:

        středisko Luštěnice: https://supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Lustenice 
       
        středisko Benátky n./J.: https://supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky

4.   Návštěva musí mít po celou dobu kontaktu s klientem nasazen respirátor.

5.   Do budovy včetně areálu bude vpuštěna pouze osoba, která je plně očkována a osoba, jež prodělala onemocnění COVID a je v ochranné lhůtě 90 dnů.

6.   Osoby mladší 18 let, které nejsou očkované, mají zákaz vstupu do objektu a areálu DUA.

7.    Potvrzení o očkování  bude kontrolováno přes QR kód aplikací ČTEČKA, popř. bude doloženo písemným dokladem.

8.    Návštěva, která nebude chtít vstoupit do budovy, ale jen si např. sednout s klientem před budovu, musí splňovat všechny výše zmiňované podmínky.

9.    Pokud se neočkovaný klient rozhodne opustit budovu (areál objektu), musí po návratu do zařízení DUA nastoupit karanténu na dobu 7 dnů.

 


Kontaktní osoby a rezervační systém:

 1.      Středisko Luštěnice 

         Návštěvy jsou povoleny 

         O možnosti uskutečnění návštěvy se informujte u zdravotní sestry 
          na tel.: + 420 733 736 486 

           Kontaktní osoba:   sociální pracovnice - Bc. Mulačová Renata
           Tel.:          +420 603 580 084
           E-mail:      socialnil@domovuanezky.cz
           Odkazy na elektronickou rezervaci: 
https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Lustenice   
 
2.      Středisko Benátky nad Jizerou
     
         Návštěvy jsou povoleny 

         O možnosti uskutečnění návštěvy se informujte u zdravotní sestry 
          na tel.: + 420 733 736 487
 
          Kontaktní osoba:  sociální pracovnice - Bc. Renáta Kosová
          Tel.:           +420 733 736 485
          E-mail:       socialnib@domovuanezky.cz
          Odkazy na elektronickou rezervaci: 
https://www.supersaas.cz/schedule/domovuanezky/Benatky

Kontaktní osoby k podání informací o klientovi:
Informace o aktuálním zdravotním stavu klientů poskytnou sestry na telefonních číslech:
středisko Luštěnice: + 420 733 736 486 
středisko Benátky:    + 420 733 736 487
 

 

 
Aktualizované informace jsou průběžně vyvěšovány v oddíle
"Nepřehlédněte - Důležitá upozornění"