Vycházky uživatelů a opuštění domova na neomezenou dobu od 21. března 2021

23. 03. 2021

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2021 č. 296 a  s ohledem na množící se dotazy jsou publikována opatření:

Vycházky uživatelů jsou povoleny mimo objekt nebo areál domova zařízení za podmínek:

Vycházka nebo opuštění domova na neomezenou dobu bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

 

 

Postup podle předchozího bodu 1 se nevztahuje na osoby, které

  1. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,

  2. nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

     

     

Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor třídy FFP2.