Cimbálovka

01. 10. 2019
Přijali jsme pozvání poslance Ing. Milana Poury na odpolední poslech Cimbálovky s pohoštěním. 
top