Pan ředitel popřál klientkám k Mezinárodnímu dni žen, dostali rozkvetlý petrklíč a malé pohoštění.
top