Organizace a podmínky návštěv klientů Domova U Anežky

 

platné od 5.prosince 2020

 

 A.     Pravidla pro DUA

  

1.      Ředitel zařízení může s ohledem na provozní možnosti omezit nebo neumožnit návštěvu.

2.      Pro návštěvy jsou vyhrazeny tyto návštěvní hodiny a to denně od 13:00 do 17:00.  Poslední návštěvník podstupuje antigenní test v 16:15, do17:00 opouští budovu.

3.      Je nutné předchozí domluvení/nahlášení návštěvy. Rezervaci nutno provést vzdálenou formou, elektronická rezervace – viz. níže. Nebude-li návštěvník objednán, musí vyčkat mimo budovu na čas, který nemá nikdo zamluven. Ve výjimečných případech, pokud návštěvník nemá přístup k elektronické rezervaci, lze rezervovat termín návštěvy telefonicky viz níže – na čísle uvedeném u rezervačního systému.

4.      Návštěvníkům doporučujeme se předem informovat, zda zdravotní stav klienta umožňuje vykonání návštěvy. U klientů, kteří jsou pozitivně testováni na COVID-19 a jsou v izolaci není návštěva možná.                                                                                                                                 

5.      Koordinace návštěv je organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob. Délka návštěvy je stanovena na 30 minut.  Je možno dohodnout individuálně úpravu doby návštěvy s pracovníky DUA.

6.      Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě dospělé osoby na jednoho uživatele. Jeden klient nesmí mít v jednom dni více než jednu návštěvu.

7.      Návštěvy jsou umožněny za podmínky, že se příchozí osoby:

  1. podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem (zajištuje DUA) nebo
  2. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad od praktického lékaře (nikoliv SMS) nebo,
  3. prodělaly onemocnění COVID-19, tzn. byly testovány PCR testem s pozitivním výsledkem, a to v maximální době 90 dnů přede dnem návštěvy a doloží o tom doklad od praktického lékaře (nikoliv SMS)

5.        Návštěvníci si při vstupu do budovy musí mít nasazen na ústech a nose respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. Návštěvníci jsou povinni mít ochranné pomůcky nasazené po celou dobu návštěvy. V případě, že bude zjištěno, že návštěvník tuto povinnost porušuje, bude mu návštěva ukončena. Návštěvníci jsou povinni zajistit respirátory sami.

8.      Všechny návštěvy musí být registrovány a vyplní Vstupní údaje pro návštěvy, za podmínek GDPR.

9.      V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě nejsou návštěvy možné. Výjimkou jsou osoby:

  1.  uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
  2.  uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
  3.  uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
  4.  uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

 

B.    Prostor pro návštěvy

1.      Pokud je to možné, měly by návštěvy probíhat ve vyhrazených prostorách zařízení, nebo v jednolůžkových pokojích anebo v k tomuto účelu vyčleněné místnosti.

2.      Návštěvy na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji by měly být zajištěny paravánem nebo jinou překážkou, tak aby byla oddělena od lůžek ostatních klientů.

3.      Mezi uživatelem a návštěvou musí být dodržen odstup alespoň 2 metry.      

4.      Po každé návštěvě bude provedena dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem.

5.      Po každé návštěvě musí dojít k větrání dané místnosti či pokoje.

 

C.    Pravidla rezervačního systému

1.      Rezervace je možná ihned, 1.den návštěvy je 5.12.2020

2.      Pro elektronickou rezervaci je nutné se přihlásit – přihlášení se provede po odkliknuti odkazu, je na 1. řádce (vlevo nahoře).

3.      Změny v rezervaci provádí osoby uvedené pod odkazy.

4.      V případě, že bude nutné zrušit návštěvu z důvodu změny situace u navštěvované osoby, bude informace poskytnuta zaměstnanci DUA osobám uvedených v registraci.

5.      Do doby zahájení provozu rezervačního systému se rezervace sjednává s kontaktními osobami dle jednotlivých středisek.

 

D.   Kontaktní osoby a rezervační systém:

 1.      Středisko Luštěnice

           Kontaktní osoba:         Bc. Denisa Mojžíšová Pýchová

           Mob.:733 736 483       email: soialnil@domovuanezky.cz

Odkazy na elektronickou rezervaci: bude doplněno, nyní postup dle bodu C5.

 

2.      Středisko Benátky nad Jizerou

                 Kontaktní osoba:       Mgr. Lucie Kubášková

                 Mob.: 733 736 485    email: soialnib@domovuanezky.cz

Odkazy na elektronickou rezervaci: bude doplněno, nyní postup dle bodu C5.

podzim4.jpg

M o t t o

Komukoli prospěti můžeš,
pomáhej rád,
možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest
vlastností povah vznešených.

J. A. Komenský

 Foto podzim2.jpg

 

Verze
pro
slabozraké

 

 logo_stredoceskeho_kraje2[1].jpg

Realizace všech našich plánů závisí na finančních možnostech rozpočtu, dotacích a sponzorských darech. Pokud nás chcete v našem každodenním snažení podpořit, zřídili jsme účet v bance: č. účtu 10336181/0100. Za jakýkoli finanční dar velice děkujeme.

IČO: 00874736

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 873

Foto podzim1.jpg 

clen_certifikace.gif