Dobrovolnictví

Nemůžete dát životu více dní, ale můžete dát dnům více ze života

Je úžasné, jak jen maličkost, jakou je vlídné slovo, dokáže rozzářit celý den. Po návštěvě seniorů v nemocnici nebo pečovatelském domově budete mít o čem přemýšlet, ale hlavně si odnesete dobrý pocit. Někomu jste pomohli k úsměvu, ke šťastnějšímu dni. Možná se v tu chvíli  změní i Váš pohled na svět a na to, které lidské hodnoty jsou důležité. Někteří senioři nemají milující rodinu, která by o ně pečovala  i na sklonku jejich života, nemají se s kým podělit o své životní zkušenosti, nemají s kým sdílet radosti i strasti všedních dní. Od toho jsou tu dobrovolníci! Stačí krátká návštěva, někdy i pouhá hodina týdně, která ovšem pro seniory znamená hodně - více, než si vůbec dokážeme představit. Uvědomme si, že i my jednou zestárneme a že možná nastane den, kdy sami budeme netrpělivě vyhlížet z okna a hlídat čas, kdy za námi přijde "náš" dobrovolník, kdy se s ním budeme moci podělit o novinky v našem oblíbeném seriálu, nebo kdy nás vezme na krátkou procházku.
Dobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností jí vhodně podporuje a doplňuje.
 

Jak dobrovolník pomáhá?

  • pravidelné a nepravidelné aktivity skupinové č individuální
  • volnočasové aktivity – hraní spol. her, zpívání, předčítání, trénování paměti
  • popovídání si a vyslechnutí
  • doprovody, procházky
  • různé formy terapie – canisterapie, arteterapie, muzikoterapie
  • jednorázová pomoc při kulturních akcích
 

Co můžete očekávat?

  • Smysluplné vyplnění volného času
  • Navázání nových kontaktů
  • Získání nových zkušeností a dovedností
  • Pocit užitečnosti 

V případě zájmu nás kontaktujte

ředitel
Mgr. Michal Kvapil
top