Kdo jsme

Motto

Komukoli prospěti můžeš, pomáhej rád, možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených.

Poslání domova

Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty.

Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma.

Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času klientů, sociálně terapeutickou činnost a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naše cíle

Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina obyvatel

Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let a výše, kteří potřebují kvůli snížené soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc či podporu druhé osoby, která nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami.
 

Naše služby neposkytujeme osobám

 • mladším 60 let
 • osobám, které vyžadují stálou péči zdravotnického zařízení nebo celodenní asistenční službu
 • osobám s akutními infekčními nemocemi
 • osobám závislých na návykových látkách
 • osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Naše principy

Tým zaměstnanců Domova U Anežky se shodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů:
 
 • dodržování a ochrany práv a vůle klientů
 • individuálního a partnerského přístupu ke klientům
 • profesionálního přístupu zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou
 • podporování soběstačnosti
 • začleňování do společenského prostředí
 • týmové spolupráce zaměstnanců