Kdo jsme

Motto

Komukoli prospěti můžeš, pomáhej rád, možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených.

Poslání domova

Posláním Domova U Anežky, středisko Benátky nad Jizerou, je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty. Poskytnout klientům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, které bude podobné životu doma.

Posláním Domova se zvláštním režimem, středisko Luštěnice, je poskytovat potřebnou péči lidem, kteří v důsledku psychického onemocnění potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již nadále zůstat ve své domácnosti. Vytvářet důstojné podmínky pro prožití a dožití pokojného stáří. Individuálním přístupem poskytovat ošetřovatelskou a sociální péči, přičemž nadále podporovat klienty v zachování stávajících schopností a udržení kontaktů s přirozeným prostředím.

Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času klientů, sociálně terapeutickou činnost a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naše cíle

 • Podporování klientů v aktivním prožití života stráveného v domově, přitom dbát na jejich individuální, smyslové a zdravotní možnosti
 • Podporování a udržování do co nejvíce možné míry rozumové, smyslové, motorické dovednosti a návyky, které jsou v době přijetí klienta do domova alespoň částečně zachovány
 • Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti
 • Dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti klienta a nezávislosti na službě
 • Posilování možností seberealizace a sebeuplatnění
 • Podporování sociálního začleňování a udržování kontaktu s rodinou a blízkými osobami 

Cílová skupina obyvatel

Cílovou skupinou domova seniorů jsou osoby, jež dosáhly 60 let věku, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby samy, ani s pomocí svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb.

Cílovou skupinou domova se zvláštním režimem jsou osoby, jež dosáhly věku 50 let, s chronickým duševním onemocněním, osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a osoby s ostatními typy demence, které s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí a nejsou schopny zajistit své potřeby samy, ani s pomocí svých blízkých nebo pomocí jiných sociálních služeb.

Naše principy

Tým zaměstnanců Domova U Anežky se shodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů:
 
 • dodržování a ochrany práv a vůle klientů
 • individuálního a partnerského přístupu ke klientům
 • profesionálního přístupu zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou
 • podporování soběstačnosti
 • začleňování do společenského prostředí
 • týmové spolupráce zaměstnanců
 
top