Kdo jsme

Motto

Komukoli prospěti můžeš, pomáhej rád, možno–li pak celému světu.
Sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených.

Poslání domova

Posláním Domova U Anežky je zajistit seniorům, kteří nemohou pro svou sníženou soběstačnost žít ve svém prostředí a potřebují podporu a pomoc druhé osoby, kterou nelze zvládnout pomocí rodiny seniora ani jinými sociálními službami, důstojné stáří v bezpečí a s pocitem jistoty.

Chceme poskytnout seniorům takovou míru podpory a péče, která umožní zachování dosavadních vztahů s rodinou, okolím a jejich co nejdelší soběstačnost. Usilujeme o vytvoření prostředí, ve kterém bude život podobný životu doma.

Poskytujeme ubytování, stravu, praní prádla, ošetřovatelskou a zdravotní péči a podporujeme využití volného času klientů, sociálně terapeutickou činnost a to vše s individuálním přístupem a možností volby klientů a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Naše cíle

Naším cílem je podpořit klienty, aby zůstali co nejdéle soběstační a vytvářet jim příležitosti, aby mohli uplatňovat svou svobodnou vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Cílová skupina obyvatel

Naše služby poskytujeme seniorům ve věku 60 let a výše, kteří potřebují kvůli snížené soběstačnosti v péči o sebe a o svou domácnost každodenní pomoc či podporu druhé osoby, která nelze zabezpečit rodinou nebo jinými sociálními službami.

Naše principy

Tým zaměstnanců Domova U Anežky se shodl, že chce službu našim klientům poskytovat na základě těchto principů:
 
  • dodržování a ochrany práv a vůle klientů
  • individuálního a partnerského přístupu ke klientům
  • profesionálního přístupu zaměstnanců
  • spolupráce s rodinou
  • podporování soběstačnosti
  • začleňování do společenského prostředí
  • týmové spolupráce zaměstnanců