Jak požádat o službu

Mimořádné opatření

Testovaní na Covid-19 při nástupu nových klientů 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 

Postup při žádosti o službu

01
Nejdříve vyplňte ŽÁDOST, kterou naleznete v níže uvedených dokumentech. Formulář Žádosti si můžete vyzvednout i v Domově U Anežky v Benátkách nad Jizerou nebo v Luštěnicích. 
02
Žádost (Lékařský posudek) dejte vyplnit  Vašemu obvodnímu lékaři . 
03
Vyplněnou žádost můžete odeslat poštou, emailem nebo ji doručit osobně. 
04
Žádost aktualizujte 1x za půl roku, dále pak v případě důležité změny (zhoršení zdravotního stavu, pobyt LDN, nástup do jiného domova...).
05
V případě nejasností se neváhejte obrátit na sociální pracovnice (sekce kontakty).
06
Sociální pracovnice na základě předchozí domluvy provede soc. šetření. Následně Vás bude v případě volného místa kontaktovat. TĚŠÍME SE NA VÁS !!

Dokumenty pro žadatele

Informace pro zájemce o službu
Žádost pro zájemce o službu