Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 IČO: 708 91 095

Základní účel zřízení:
Poskytování sociálních služeb

Hlavní činnost:
Sociální služby

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Nová 303, 294 42 Luštěnice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  nám. 17. Listopadu 703
  294 71 Benátky nad Jizerou
 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 07:00 15:30
  Úterý 07:00 15:30
  Středa 07:00 15:30
  Čtvrtek 07:00 15:30
  Pátek 07:00 15:30
 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil: +420 733 736 490
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovuanezky.cz
 • 4.6 Adresa podatelny

  Nová 303, 294 42 Luštěnice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna: whistleblowing%at%domovuanezky.cz
 • 4.8 Datová schránka

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

00874736

7. DIČ

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: whistleblowing%at%domovuanezky.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Nová 303, 294 42 Luštěnice
Osobně: nám. 17. Listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: Kateřina Semeráková

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí Kateřina Semeráková, v případě
její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací Lucie Tomášková, tazatel obdrží
odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje
všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní
nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov U Anežky, pss neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
top