Ceník služeb

Ubytování 

Ubytování: 210,- Kč denně

Strava

Strava normální – 160,- Kč/ den
snídaně oběd svačina večeře cena surovin cena režie
20,00 45,00 10,00 25,00 100,00 60,00
 
Strava diabetická – 170,- Kč/ den
snídaně oběd svačina večeře II. večeře cena surovin cena režie
20,00 45,00 10,00 25,00 10,00 110,00 60,00

Úhrada

Cena za námi poskytovanou službu, tj. cena za ubytování a cena za stravu -  je vypočítávána na základě skutečného počtu dnů v daném měsíci v souladu s § 35, odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 
Ubytování 210 Kč
  Normální strava Diabetická strava
Náklady na potraviny 100 Kč 110 Kč
Režijní náklady kuchyň 60 Kč 60 Kč
Strava celkem 160 Kč 170 Kč
Denní úhrada celkem 370 Kč 380 Kč
Měsíční úhrada za 28 dní 10 360 Kč 10 640 Kč
Měsíční úhrada za 29 dní 10 730 Kč 11 020 Kč
Měsíční úhrada za 30 dní 11 100 Kč 11 400 Kč
Měsíční úhrada za 31 dní 11 470 Kč 11 780 Kč
Ceny stravy a ubytování v pobytových službách jsou nastaveny max. do limitu viz. vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., §15.
 

Ceník fakultativních služeb

Revize elektrospotřebičů:
Lhůty i podmínky revizí jsou dle ČSN 33 1600. Cena revize je stanovena dle ceníku firmy zajišťující revize.
1 spotřebič 70,- Kč
Vyzvednutí léků bez předpisu mimo zavážku od lékárny, která je několikrát do týdne: 1 úkon 100,- Kč
Větší opravy oděvu:
Úprava oblečení na žádost klienta. Úpravy, které jsou konány pro potřeby Domova, nejsou zpoplatněny.
1 ks 150,- Kč
Odvoz prádla do čistírny:
Čištění sezónního oblečení, které není možné prát v prádelně Domova, odvoz je zajištěn
2x do roka.
200,- Kč + cena aktuálního ceníku čistírny
Drobné opravy vlastního majetku: 1 ks 50,- Kč
Poškození majetku Domova U Anežky: dle ceny majetku
Zájezdy - výlety zajištěné DUA cena dle dopravce + vstupy
Zhotovení výpisu z depozitní pokladny:
1x měsíčně zdarma, na žádost klienta každý další výpis je za poplatek.
1 strana A4 10,- Kč
Kopírování:
Není zpoplatněno v případě, že se jedná o kopie pro účely lékařské a Domova U Anežky.
1 strana A4 3,- Kč
Tisk:
Zpoplatněno pro všechny klienty. Jedná se o fotografie, které si klient vyžádá pro vlastní potřebu.
1 strana A4 barevný –
5,- Kč
černobílý –
3,- Kč
Rozhlasový poplatek: Jednolůžkový pokoj 130,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 65,- Kč
Doprava automobilem dle vlastního přání: Cena za 1 km 16,- Kč
Zajištění nákupu mimo bufet Domova 1 úkon + cena nákupu 50,- Kč
Poplatek za používání vlastních elektrických přístrojů na pokoji (rychlovarná konvice, PC apod.) 1 spotřebič/měsíc 10,- Kč
Vymalování pokoje dle vlastního přání Dle ceníku malířských prací