Ceník služeb

Ubytování 

  • Ubytování za jednolůžkový pokoj: 210,- Kč denně
  • Ubytování za dvoulůžkový pokoj: 175,- Kč denně

Strava

Strava normální – 160,- Kč/ den
snídaně oběd svačina večeře cena surovin cena režie
20,00 45,00 10,00 25,00 100,00 60,00
 
Strava diabetická – 170,- Kč/ den
snídaně oběd svačina večeře II. večeře cena surovin cena režie
20,00 45,00 10,00 25,00 10,00 110,00 60,00

Úhrada

Cena za námi poskytovanou službu, tj. cena za ubytování a cena za stravu -  je vypočítávána koeficientem 30,42 dnů měsíčně, tj. 365 dní v roce
strava 1-lůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj
NORMÁLNÍ 11 255,00 10 191,00
DIABETICKÁ 11 560,00 10 495,00
 
Ceny stravy a ubytování v pobytových službách jsou nastaveny max. do limitu viz. vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., §15.
 

Ceník fakultativních služeb

Donáška jídla na pokoj:
Zpoplatněna u klientů:
Kteří nepobírají příspěvek, a jejich zdravotní stav jim umožňuje se stravovat na jídelně.
Jsou příjemci příspěvku na péči, ale jejich zdravotní stav jim umožňuje stravovat se na jídelně – aktivizace klienta.
1 úkon 10,- Kč
Revize elektrospotřebičů:
Lhůty i podmínky revizí jsou dle ČSN 33 1600. Cena revize je stanovena dle ceníku firmy zajišťující revize.
1 spotřebič 70,- Kč
Mimořádný úklid při porušení hygienických pravidel:
Mimořádný úklid na pokoji, když klient záměrně porušuje hygienické zásady a pravidla v Domově.
1 úkon 50,- Kč
Masáže: 15 minut 50,- Kč
30 minut 100,- Kč
45 minut 150,- Kč
Vyzvednutí léků bez předpisu mimo zavážku od lékárny, která je několikrát do týdne: 1 úkon 100,- Kč
Větší opravy oděvu:
Jedná se o úpravu oblečení na žádost klienta. Úpravy, které jsou konány pro potřeby Domova, nejsou zpoplatněny.
1 ks 100,- Kč
Odvoz prádla do čistírny:
Jedná se o čištění sezónního oblečení, které není možné prát v prádelně Domova, odvoz je zajištěn
2x do roka.
200,- Kč + cena aktuálního ceníku čistírny
Drobné opravy vlastního majetku: 1 ks 50,- Kč
Poškození majetku Domova U Anežky: dle ceny majetku
Parkovné před Domovem: zdarma
Zájezdy: cena dle dopravce + vstupy
Telefonování: dle ceny hovoru
Internet:
Wifi a internet na PC v knihovně.
Zdarma
Zhotovení výpisu z depozitní pokladny:
1x měsíčně zdarma, na žádost klienta každý další výpis je za poplatek.
1 strana A4 2,- Kč
Kopírování:
Není zpoplatněno v případě, že se jedná o kopie pro účely lékařské a Domova U Anežky.
1 strana A4 2,- Kč
Tisk:
Je zpoplatněno pro všechny klienty. Jedná se o fotografie, které si klient vyžádá pro vlastní potřebu.
1 strana A4 barevný –
5,- Kč
černobílý –
2,- Kč
Péče o klienta po nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky:
 
1 úkon 500,- Kč
Rozhlasový poplatek: Jednolůžkový pokoj 130,- Kč
Dvoulůžkový pokoj 65,- Kč
Doprava automobilem dle vlastního přání: Cena za 1 km 16,- Kč