Anežské slavnosti

03. 06. 2022 v 16:02 hodin
Tradiční Anežské slavnosti se nám vydařily. Panovalo krásné počasí a byla skvělá nálada. Velké poděkování 
patří všem sponzorům, kteří se na podíleli na bohaté tombole.

Dokumenty ke stažení

top