Návštěva školky Vlkava

28. 03. 2023
V rámci Mezigeneračního setkání jsme navštívili MŠ Vlkava, kde jsme si připomněli velikonoční tradice.
Společně jsme zaseli osení a vyrobili vajíčka z provázků. Moc jsme si to užili. 
top