Vladimír Pecháček

12. 07. 2022 v 15:05 hodin
Bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto pan Pecháček nám zazpíval lidové a staropražské písně. Klienti si s chutí zazpívali známé melodie.
top