Zabíjačkové hody

19. 02. 2022
Splnění přání od Ježíškova vnoučete. Byli jsme pozváni do restaurace Rest v Praze v Podolí na zabíjačku.
Moc děkujeme, byl to velký zážitek. Na oplátku jsme upekli sladké koláče. Velké díky také patří
dobrovolným hasičům ze Semčic za odvoz.
top